Käytönvalvonta

Mitä on käytönvalvonta käyttövaltuushallinnassa?

SIEM (Security Information and Event Management) on tietoturvan hallintajärjestelmä, joka kerää ja analysoi tietoja tietoturvapoikkeamista ja tapahtumista tietojärjestelmissä reaaliajassa. Se myös hälyttää, jos havaitaan poikkeavuuksia tai uhkia. 

SIEM-järjestelmät voivat myös auttaa havaitsemaan tietoturvaloukkauksia ja antaa mahdollisuuden vastata niihin nopeasti.

SIEM-järjestelmät ovat tärkeitä, sillä ne antavat tietoturvatiimeille mahdollisuuden seurata toimintaa ja käyttäjien poikkeavaa käyttäytymistä, ja vastata nopeasti uhkiin. Ne auttavat myös parantamaan tietoturvaa ja noudattamaan tietoturvamääräyksiä ja -standardeja.

Miksi käyttö- ja tietoturvatapahtumien seuranta (SIEM) on tärkeää? 

Käyttö- ja tietoturvatapahtumien seuranta parantaa tietoturvaa ja tietosuojaa. Tutkimusten mukaan 84% organisaatioista kertoo kokeneensa identiteettitietojen väärinkäyttöihin kytkeytyviä tietomurtoja tai tietosuojaloukkauksia. Usein niitä ei havaita ollenkaan, ja lähes aina vasta pitkän ajan kuluttua.

Jatkuva tilannetietoisuus tietoverkkojen ja -järjestelmien tapahtumista on tietoturvallisuuden ja tietosuojan perusedellytys. SIEM-ratkaisut, jotka voidaan asettaa lokittamaan (tallentamaan) ja seuraamaan kaikkia järjestelmien tapahtumia, tarjoavat reaaliaikaisen kyberturvallisuuden tilannekuvan. SIEM-järjestelmä:

  1. Auttaa havaitsemaan tietoturvapoikkeamat, joita organisaatio ei ehkä tunnista ilman tarkkaa seurantaa.
  2. Mahdollistaa nopean reagoinnin tietoturvaloukkauksiin ja -poikkeamiin, mikä vähentää mahdollista vahinkoa.
  3. Tarjoaa järjestelmällisen ja automatisoidun tavan tarkkailla tietojärjestelmiä ja havaita poikkeamia.
  4. Kerää tietoa useista lähteistä, joka antaa organisaatioille kokonaisvaltaisen kuvan tietoturvasta ja auttaa havaitsemaan mahdollisia riskejä.
  5. Tuottaa raportteja, jotka auttavat organisaatioita ymmärtämään tietoturvallisuutensa tilan ja havaitsemaan kehityskohteita.
  6. On yksi toimenpiteistä, joka auttaa organisaatiota vastaamaan NIS2-direktiivin vaatimuksiin.

 

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää pääkäyttäjäoikeuksien hallinnasta (PAM) tai haluatko nähdä ohjelmiston esittelyn?

Täytä lomake ja olemme sinuun yhteydessä.

Ota yhteyttä