Identiteetinhallinnan sanasto

Access management | Pääsynhallinta

Prosessi, jossa määritetään käyttöoikeustaso jokaiselle käyttäjälle ja ryhmälle ohjelmistojärjestelmässä. Tämän prosessin kautta järjestelmänvalvojat myöntävät käyttöoikeudet valtuutetuille käyttäjille ja rajoittavat pääsyn luvattomiin käyttäjiin. Tämä voidaan tehdä hierarkkisesti käyttämällä käyttäjäryhmiä. Pääsynhallinta vaatii säännöllistä auditointia ja ylläpitoa, jotta työntekijöiden roolit pysyvät ajantasalla.