Identiteetinhallinnan sanasto

Active Directory | Käyttäjähakemisto

Active Directory on Windows 2000 -käyttöjärjestelmän ”hakemistopalvelun” osa. Active Directory hallitsee verkkoympäristön muodostavien hajautettujen resurssien identiteettejä ja suhteita. Se tallentaa tietoja verkkopohjaisista kokonaisuuksista (esim. sovellukset, tiedostot, tulostimet ja henkilöt) ja tarjoaa johdonmukaisen tavan nimetä, kuvata, paikantaa, käyttää, hallita ja suojata näitä resursseja koskevia tietoja. Se on keskusviranomainen, joka hallinnoi identiteettejä ja välittää näiden hajautettujen resurssien välisiä suhteita, jotta ne voivat työskennellä yhdessä.