Miten käyttövaltuushallinnan projektit onnistuvat?

Käyttövaltuushallinta on organisaatioiden tietoturvan kannalta keskeinen – niin teknisen toteutuksen osalta, mutta erityisesti myös toimintaprosessien ja -tapojen kannalta ajateltuna – lue lisää.

Avaimet projektien onnistumiseen piilevät kuitenkin käytettävyydessä. Ratkaisun tulee olla helppokäyttöinen niin tietosisällön kuin teknisen ympäristönkin ylläpitäjille. Lisäksi erityinen huomio on kiinnitettävä loppukäyttäjien käytön helppouteen.

Kun tämä tiedetään, niin miksi käyttövaltuushallinnan projektit eivät siltikään onnistu?