Käyttövaltuushallinta – organisaation tietoturvan perusta

Käyttövaltuushallinnan avulla suojataan yritysten ja organisaatioiden kriittisiä järjestelmiä, tietoja ja tiloja, sekä mainetta. Se on organisaatioiden tietoturvan kannalta keskeisessä roolissa ja sillä on myös merkittävä vaikutus käyttäjien ja ylläpitäjien työn sujuvuuteen. 

Työnteko ja tietojärjestelmien käyttö on muuttunut merkittävästi tällä vuosituhannella, kun töitä tehdään enemmän ja enemmän etänä sekä mobiililaitteilla. Myös tietomurtojen anatomia on viime vuosikymmenen aikana muuttunut.